点击这里给我发消息
电话微信:19160313843(魏老师)18030924581(胡老师)
学院简介 / 师资力量

墨宝网推荐书家——于瑞生

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznA0jdhAtuFCSFGlfCPTd8ljK1icU8S5vjibGdSJDibia6Br3PX1Kw5IibFjRw/0?wx_fmt=png[/wximg]

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZsueXmNPIrhAgiauf2gB7CsPKofzRhI7fFI4oG1hgKtum8qicLia7DeRXttGrsZg3Lan3eYbdicsZumibg/0?wx_fmt=png[/wximg]
[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/8fbA6bMTCeJKiaIYqDRap0TfDqX9RxtgCActHKAd1KjIP7eFicBazUy6tMCXPzI0WK3LMmRljQQuNTDEs0XKh8lQ/0?wx_fmt=png[/wximg]

个人简介

于瑞生,号复堂,别署圆觉居士,优昙波罗画馆主人。

现为文化部艺术服务中心艺委会委员,中国书法家协会会员,中国人民大学美院刘景芳工作室教授,北京工笔重彩画会会员,沧州职院客座教授,沧海印社副秘书长,河北沧县书协副主席。 2010年在中国艺术研究院中国书法院研修,师从王镛,石开,沃兴华等书画大家系统学习美学、书法理论和临摹创作,多次参加国内外书画大展,作品被北京中南海,中央电视台以及新加坡,台湾等地艺术机构收藏。

作品欣赏

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznAQn9vAl9Jow8cpmiaOibicqGBjHlUo2F5e6KzjOsgoESNRVNWZLrOUP2Ww/0?wx_fmt=png[/wximg]

作品入展:     

2009年书法和国画两幅作品入展西令印社诗书画印大展。

2013年篆刻作品入选百年西令金石华章艺术大展。

2013年入展中国书协首届三苏奖全国书法展。

2014年入展中国书协祭侄文稿杯全国书法大展。

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznAobwHTNv1TtlKaJbCXUIsu8rQ587IHVvfEXuibicOJqD1KFdtuk3KqEqQ/0?wx_fmt=png[/wximg]

幽谷兰香断想

《空谷幽兰》——于瑞生

兰花春葳蕤   丛生涧溪边

野径无人问   花开年复年

荆棘无别意   车前有余闲

松竹常为伍   孤心独可怜

作品欣赏

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznApCqASvOicNlBGL3HMib9HUfLFWYQ45Y4FmOibgZ7riaibLIAcU1YX8kibjLA/0?wx_fmt=png[/wximg]

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yqVAqoZvDibGrw7YnPZHOj5s8ULibmKMHdkGo5vU2GLh4jvul3jIJO64qTuiaBUKIF0h5OfkOgmxX6ibUw8cj5icib1Q/640?wx_fmt=png[/wximg]

其一

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yqVAqoZvDibGrw7YnPZHOj5s8ULibmKMHdha9T3EmcYc1tbZB1s6ia81hrNRMfhFG1lWatgFGB00FNWe4FSZWOx8g/640?wx_fmt=png[/wximg]

《孔子家语》:芝兰生于深谷,不以无人而不芳;君子修道立德不为困穷而改节。夫子回答子路的这句话,成为千百年来兰花称谓君子的最早注释,是为儒家内学之仁喻。

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznAyexiaw3NCXNHs8fudRnZ0XiaXZgm5W8BsrJpJPgYJOC36FVNgvhJD3Hw/0?wx_fmt=png[/wximg]

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yqVAqoZvDibGrw7YnPZHOj5s8ULibmKMHdkGo5vU2GLh4jvul3jIJO64qTuiaBUKIF0h5OfkOgmxX6ibUw8cj5icib1Q/640?wx_fmt=png[/wximg]

其二

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yqVAqoZvDibGrw7YnPZHOj5s8ULibmKMHdha9T3EmcYc1tbZB1s6ia81hrNRMfhFG1lWatgFGB00FNWe4FSZWOx8g/640?wx_fmt=png[/wximg]

古今咏兰名句灿若繁星,略举一二。唐代李白:孤兰生幽园,众草共芜没,虽照阳春晖,复悲高秋月。飞霜早淅沥,绿艳恐休歇。若无清风吹,香气为谁发。只这一首,道尽千百年来多少仁人志士的心声,“若无清风吹,香气为谁发。”就是为为法忘躯,为国赴难,就是千里马遇伯乐,高山流水遇知音,就是梁山伯与祝英台的最好表述。

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznA5WribVy1JkWQeACicoKotQQLy4V5pHlTOgtibhtf2u9cASIsmsuv5rbRQ/0?wx_fmt=png[/wximg]

苏东坡先生:春兰如美人,不采羞自献。他又想要表达什么样的一种心思?元代李祁题《兰荆同芳图》句:幽兰既丛茂,荆棘仍不除,素心自芳洁,怡然与之俱。从诗中可以读出些许当时的异族统治下文人的心态吧,赵孟頫又何尝没有心结呢!

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznACoHDZfvWTYl8MIEcDIhBzG6P7UtvKvh8sEtNkxQ4Sia3Sib89ZLIun5Q/0?wx_fmt=png[/wximg]

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yqVAqoZvDibGrw7YnPZHOj5s8ULibmKMHdkGo5vU2GLh4jvul3jIJO64qTuiaBUKIF0h5OfkOgmxX6ibUw8cj5icib1Q/640?wx_fmt=png[/wximg]

其三

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yqVAqoZvDibGrw7YnPZHOj5s8ULibmKMHdha9T3EmcYc1tbZB1s6ia81hrNRMfhFG1lWatgFGB00FNWe4FSZWOx8g/640?wx_fmt=png[/wximg]

 

兰,香幽叶逸花秀,三美俱全,气清,韵清,色清,神清。高雅脱俗。

孔子咏兰,屈原佩兰,勾践种兰,羲之爱兰,宋赵孟坚,郑思肖善墨笔写兰,以高超的手法,表达兰的韵致,飘逸,超脱,孤独,更能深切的寄托家国天下的情思。

作品欣赏

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznAPeJ1ffW1D2sC4W0dA3fTlpkFBpHRZ3Z0ziaaNiaam3V1kozdrdN4ykbA/0?wx_fmt=png[/wximg]

历代文人对于梅兰竹菊的痴爱,已经远远超过了作为植物本身所表现的美,更高的上升到情理,信念,乃至道的境界。

文征明善写墨兰,清健劲挺,兰叶葳蕤生姿,以飞白法写石,间杂松竹荆棘,泉溪云渺,宛若仙迹。五百年无出其右者,世称“文兰”。其代表作品《漪兰竹石图》,在我看来,当与《清明上河图》《富春山居图》并称画坛奇珍,世间瑰宝。

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznABT5ZvKLIvb08Akl3haibuCRp1RmltK5lUedHicf4BibuibUdnwxZwa4yXQ/0?wx_fmt=png[/wximg]

元明清三代,画兰高手辈出:赵孟坚,赵孟頫,周天球,陈古白,石涛,郑燮,吴昌硕,陈师曾等诸名家所作兰竹俱可观可摹。

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznAvDvsPSaBC9l0ibTZEsEtTQCcsXwUt2gxTfNpOdtLvjhT67d4hdfaVYQ/0?wx_fmt=png[/wximg]

论当代画兰圣手,我意云间白蕉当推为第一。以书入画,诗书俱佳,配合绝妙,可入逸格。其所作条幅,扇面,尺方兰石小品,笔墨清新,温婉离尘,有些兰种从写生观察中来,简简几笔,形神兼备,这当与白蕉先生潇散洒脱的二王书风相倚仗。

《兰题杂存》是白蕉先生日常记录画兰题兰品兰的一些心得经验和诗句,以手卷杂稿形式留存,其中有:花易叶难,笔易墨难,形易韵难,势易时难,势在不疾而速,则得笔;时在不湿而润,则得墨,形在无意矜持,而姿态横生则韵全。复翁自道甘苦之言云云。

作品欣赏

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznABn6Qw5zBsM70TN7diahHQwds1GG0e5s20NvmnG5jCqVDPCuwDhgVJiaQ/0?wx_fmt=png[/wximg]

西泠名宿沙孟海先生评曰:白蕉先生题兰杂稿长卷,行草相间,侵馈山阴,深见功夫,造次颠沛,驰不失范,三百年来能为此者寥寥数人。惜白蕉先生早逝,遗迹无多,法书佳作流散人间,扼腕晚矣!

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznAWdH0eP8H3BWZXC1PDXHXe5eGWWmHias9O3YZic9uicyIdsP15tibZQPqeg/0?wx_fmt=png[/wximg]

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yqVAqoZvDibGrw7YnPZHOj5s8ULibmKMHdkGo5vU2GLh4jvul3jIJO64qTuiaBUKIF0h5OfkOgmxX6ibUw8cj5icib1Q/640?wx_fmt=png[/wximg]

其四

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yqVAqoZvDibGrw7YnPZHOj5s8ULibmKMHdha9T3EmcYc1tbZB1s6ia81hrNRMfhFG1lWatgFGB00FNWe4FSZWOx8g/640?wx_fmt=png[/wximg]

 

兰之猗猗,扬扬其香。众香拱之,幽幽其芳。

 

不采而佩,于兰何伤﹒﹒﹒﹒﹒﹒

 

韩昌黎的诗句,王菲演唱,《幽兰操》用作新片电影《孔子》的主题曲,王菲演唱的太好了,声音悠扬空寂,穿越云霄之上﹒﹒﹒

[wximg]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/eNcTh6vMwZv04ibTicySc2eeDicjBatoznAkH04vM43uqrXEftHvWPEa8tujaJOxnSRZ37ic8TIpcegVfDDK3hXm8g/0?wx_fmt=png[/wximg]

暑中,听着音乐,泡上一壶武夷山奇兰茗茶,研墨展纸,写兰数幅,不觉时日忽过,自谓得闲!

图/文:于瑞生

上一篇:
下一篇:

友情链接

X
点击这里给我发消息